LOKOMOTYWY SPALINOWE
DIESEL LOCOMOTIVES
  Spalinowa lokomotywa manewrowa SM15-01 (z hydrauliczną przekładnią) podczas manewrów w Krakowie, gdzie przez pewien czas stacjonowała.   Diesel shunter (provided with a hydraulic transmission) while shunting in Krakow, where it was assigned for some time.
  Prototypowa SM42-001 pomiędzy SM41-31 i Ok1-215, w Lokomotywowni Tłuszcz, wtedy jeszcze nawywającej się parowozownią II klasy.   SM42-001 prototype, among SM41-31 and Ok1-215, in Tluszcz Depot, which was called exactly as 'Secondary Steam Depot'.
  Ciężka lokomotywa towarowa ST44-035 z pociągiem na szlaku.   Heavy diesel freight locomotive ST44-035 with a mixed-freight on a route.
  Lokomotywa ST44-003, krótko po dostawie z ZSRR. Pierwszych kilkadziesiąt sztuktej serii zostało dostarczonych z oryginalnymi małymi projektorami, które potem - w ramach napraw rewizyjnych - zostały zastąpione tradycyjnymi 'garnkami'.   ST44-003 short time after delivery from the Soviet Union. First few tens of these locos were delivered with oryginal small headlamp, which were then replaced to the Polish-type big ones, during the overhauling.
  ST44-003 w oryginalnym wyglądzie.   ST44-003 with small headlamps.
         
SMTS        
<<<