SPALINOWE WAGONY MOTOROWE
DIESEL MOTOR CARS
  Spalinowy wagon motorowy SBCgix90057, wyprodukowany przez Zakłady Hipolita Cegielskiego w Poznaniu w 1934 r. Był to pierwszy wagon motorowy przeznaczony do szybkich pociągów na duże odległości i takie relacje też obsługiwał (Warszawa-Łódź).   Diesel car SBCgix90057, made by 'Hipolit Cegielski Works' Poznan, in 1934. It was the first diesel car for long distances and fast trains, and serviced fast trains between Warszawa and Lodz.
  Trudno rozpoznać, czy jest to wagon motorowy typu SN52, czy może SN60 (produkcji węgierskiej firmy Ganz), gdyż jedyna różnica pomiędzy nimi polegała na możliwości sterowania wielokrotnego w SN60.   Diesel motor car, either SN52 or SN60, imported from Ganz, Hungary. The only difference between SN52 and SN60 was multiple control socket/plug, that SN60s were provided with.
  Lokalny pociąg prowadzony wagonem motorowym SN61-11, na małej stacyjce (Kamień Pomorski?) w sielankowym letnim nastroju.   A local train headed by SN61-11 diesel motor car, on a small station (maybe Kamien Pomorski) in the summer time.
  Węgierski spalinowy wagon motorowy SN61-37.   Heavy diesel motor car SN61-37, made in Hungary.
  Polski spalinowy wagon motorowy SN80-02 z imitacją pociągu (specjalnie pomalowane pod kolor wagonu motorowego wagony doczepne) podczas wystawy taboru w Wraszawie.   Polish SN80-02 diesel motor car, with few cars in special delivery, during a stock exhibition in Warszawa.
SMTS        
<<<