LOKOMOTYWY PAROWE
STEAM LOCOMOTIVES
  Pm3-2, z Parowozowni Toruń (DOKP Gdańsk). Ten parowóz został skasowany 19 lutego 1967 r.   Pm3-2, from Torun Steam Depot (Gdansk Division Headquater). This loco had been scrapped on February 19, 1967.
  Pt31-16, w nieznanym miejscu i o nieznanym czasie.   Pt31-16. Maybe someone has a suggestion where and when the picture was taken?
  Ok1-347 w Gdyni Osobowej z pociągiem lokalnym do ???? około roku 1965, o godzinie 10:40.   Ok1-347 in Gdynia Osobowa with local train consisted of many different cars. The time was 10:40 a.m. about the year 1965.
  Ok1-11 bez wiatrownic na bokach. Miejsce i czas nieznany.   Ok1-11 without smoke deflectors on the sides. The place and the time unknown.
  Ok1-46 z parowozowni Wrocław Główny.   Ok1-46 from Wroclaw Glowny steam depot.
  Ok1-66 wzbogacona o dodatkową lampę czołową.   Ok1-66 steam passenger locomotive, provided with additional headlamp on the top.
  Ok1-204 z parowozowni Wrocław Główny.   Ok1-204 from Wroclaw Glowny depot.
  Ok22-14 z parowozowni Opole.   Ok22-14 from Opole Depot.
  Ok22-24 w parowozowni Opole.   Ok22-24 in Opole steam depot.
  Lokomotywy serii Ol12 w zasadzie całą swoją historię na PKP przeżyły na południu kraju. Seria ta - mimo nierewelacyjnych parametrów - obsługiwała m.in. obecną Małopolskę Wschodnią (Stróże- Jasło- Rzeszów/ Zagórz- Łupków). Na zdjęciu Ol12-4.   Ol12-class had been connected with southern regions of Poland, during their work on PKP. In fact, these far away from 'powerful' adjective locomotives serviced every south-eastern route, starting from Stroze, through Jaslo to Rzeszow or Zagorz and Lupkow. On the piocture: Ol12-4.
  Ol49-65 i chyba żadne dodatkowe wyjaśnienia nie są wymagane...   Ol49-65 as one of the most numerous post-war Polish steam [assenger locomotives.
  Ochsenlok, czyli 'krowi parowóz' - tak określano w kraju pochodzenia serię 41, przeznaczoną do szybkich pociągów towarowych (głównie z bydłem). U nas ta seria została zaklasyfikowana do parowozów osobowych (może ze względu na 'mikadowski' układ osi, a może ze względu do podobieństwa konstrukcji kotła z pospieszną serią 03), ze względu na średnicę kół nie przyznano mu oznaczenia 'P' (pospieszny). Ot1-18 (na fotce) z Par. Jelenia Góra mógł prowadzić w swoim czasie pociągi na odcinku Wrocław- Jelenia Góra, a nawet do Szklarskiej. Seria ta zakończyła swoją służbę na wschodzie kraju (szopy w Lublinie i Zamościu).   'Ochsenlok', which means 'a cow loco' - that was a nickname for BR41-class, constructed in Germany for servicing fast freight trains. This class was named as 'passenger' on PKP after IInd World War (maybe because of the wheel diameter, or 'mikado' wheel arrangement - rare in freight locomotives, or at last maybe because of the boiler similar to 03 express German class). Ot1-18 (on the picture) from Jelenia Gora steam depot probably had been routing between Wroclaw and Jelenia Gora, though it could even service the trains going to Szklarska Poreba Gorna. Ot1 class had finished its work, being registered at Lublin and Zamosc depots.
  Tp1-64 niby kilkadziesiąt lat temu, a już jako pomnik...   Tp1-64 (Prussian G71 class), photographed few tens years ago, when it had already been exhibited as a kind of 'monument'.
  Tp2-78 (Lok. Warszawa Praga) - jedna z odmian pruskiej serii G7, z dość ascetycznym orurowaniem kotła.   Tp2-78 (Prussian G72 class) with quite poor external boiler equipment.
  Tp3-1 z Parowozowni Szczytno, podległej DOKP w... Olsztynie, która to dyrekcja istniała do 1961 roku.   Tp3-1 from Szczytno Steam Depot.
  Lokomotywa towarowa Tp3, w zimowej scenerii.   Steam freight locomotive of Tp3-class in a winter time.
  Tp4-169 - przedstawiciel całkiem licznej na PKP serii pruskich parowozów G81.   Tp4-169 as one of quite numerous Prussian G81-class locomotives on PKP.
  Tr6-41 (pruska seria G12 zmodernizowana poprzez G83 do ostatecznej wersji G82) z parowozowni Węgliniec. Seria ta - najliczniejsza na Dolnym Śląsku - obsługiwała nawet ruch pasażerski (m.in. pociągi na linii Kłodzko-Kudowa).   Tr6-41 (Prussian G82) from Wegliniec Depot. Tr6-class locomotives were mostly assigned to Lower Silesia depots, where serviced even passenger traffic (like Klodzko-Kudowa trains).
  Parowóz Tr12-15.   Tr12-15 post-Austrian freight steam locomotive.
  Lokomotywy serii Tr12 zaczęły swoją karierę na PKP na obszarach ich pochodzenia, tzn. byłego zaboru austriackiego, a zakończyły na wschodnich rubieżach kraju - w parowozowni Czeremcha.   Tr12-class started its PKP-life after Ist World War in southern part of Poland and finished its history in 60-ies in Czeremcha depot.
  Lokomotywa towarowa Tr20-59, reprezentująca całą serię parowozów sprowadzonych z USA po I Wojnie Światowej.   Tr20-59 steam freight locomotive. Tr20-class (175 units) was built in Baldwin factory in Philadelphia, as 7001-class.
  Tr202-12 - przedstawiciel jedynych unrowskich brytoli na PKP. Seria zbliżona do amerykańskich Tr201/203, lecz cechowała się większą starannością wykonania.   Tr202-12 as one of the only British UNRRA-delivered class, based on american-origin Tr201/203 classes, delivered to Poland by UNRRA too.
  Tr203-4 z parowozowni Nasielsk.   Tr203-4 from Nasielsk depot.
  Tr203-376 z parowozowni Oleśnica, mogła jeździć z pociągami pasażerskimi do Kępna.   Tr203-376 from Olesnica Steam Depot, could have routed with passenger trains to Kepno.
  Tw1-140 (pruski G10), naturalnie z dyrekcji gdańskiej, z którą ta seria była szczególnie związana.   Tw1-140 assigned to a depot in northern Poland.
  Parowóz towarowy Ty1-70.   Ty1-70 steam freight locomotive.
  Lokomotywa towarowa Ty2-1 w Szkalrskiej Porębie.   Steam freight locomotive Ty2-1 in Szklarska Poreba.
  Ciężki parowóz towarowy Ty4-13, z lokomotywowni Malbork lub Toruń.   Heavy steam freight locomotive Ty4-13, from Malbork or Torun depot.
  Parowóz towarowy Ty5-32, najprawdopodobniej z lokomotywowni Poznań.   Steam freight locomotive Ty5-32, probably from Poznan Depot.
  Parowóz towarowy Ty51-177.   Steam freight locomotive Ty51-177.
  Oki1-19 w Lokomotywowni Gdynia Grabówek, około 1965 roku.   Oki1-19 in Gdynia Grabowek Shed, about 1965.
  Oki1-19, jak na powyższym zdjęciu.   The same loco in Gdynia shed.
  OKo1-18 z jarocińskiej parowozowni.   OKo1-18 from Jarocin Steam Depot.
  OKz32-5, jeden z krótkiej egzemplarzy serii związanej przez dziesięciolecia z linią kolejową Kraków-Zakopane.   OKz32-5 as one of the short class built specially for servicing passenger trains on Krakow- Zakopane mountain route.
  TKi3-164 - najpopularniejszy pruski tendrzak w służbie PKP.   TKi3-164 - the most popular Prussian tank-locomotive on PKP.
  TKt2-66 z parowozowni Opole.   TKt2-66 from Opole Steam Depot.
  TKt3-29 z parowozowni Poznań.   TKt3-29 from Poznan Depot.
  TKt3-42 z parowozowni Nowy Sącz. Swego czasu seria ta obsługiwała m.in. pociąg pospieszny Warszawa-Krynica, na odcinku od Tarnowa.   TKt3-42 from Nowy Sacz Steam Depot. Long, long time ago, this class serviced even fast passenger train from Warszawa to Krynica, on the last fragment of its route (from Tarnow).
  TKt48-2 dosyć nietypowo zubożony o charakterystyczne 'uszy', od których nabył swój przydomek 'uszatka'.   TKt48-2 without smoke deflectors.
  TKw1-32, ciężki tendrzak manewrowy konstrukcji Garbe'a (pruska seria T16). Seria ta, z racji swoich parametrów, obsługiwała najcięższe przetoki na Górnym Śląsku i w Zagłebiu oraz już mniej licznie w kilku portach morskich.   TKw1-32 - heavy shunter, constructed by Garbe in 1905. This excellent class, together with improved TKw2, were employed in Upper Silesia and some Polish harbours.
  Mały parowóz manewrowy TKb-3, należący do Stoczni Gdańskiej, w swoim macierzystym zakładzie.   Steam freight small shunter TKb-3 in Stocznia Gdanska - the owner of this locomotive.
SMTS        
<<<