MAŁE GALERYJKI TEMATYCZNE
     
Lokomotywy TEM2 w polskim przemyśle

 

 

 

 TEM2-140


TEM2-233


TEM2-309

Import lokomotyw TEM2 dla polskiego przemysłu, ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, trwał 15 lat i był okresem dłuższym od importu identycznych maszyn SM48 na potrzeby PKP. Mało tego, pierwsza zaimportowana lokomotywa TEM2 (001 dla PMPPW) rozpoczęła pracę w kraju dwa lata przed pierwszą SM48 dla PKP. Natomiast ostatnia lokomotywa TEM2 (309 dla Huty Katowice) przybyła rok po imporcie ostatniej lokomotywy SM48 (130) dla PKP. Już same ramy czasowe świadczą o sytuacji wyjątkowej - prymacie odbiorców z przemysłu nad krajowym przewoźnikiem kolejowym. Co ciekawe, ten ostatni widział lokomotywy SM48 głównie na torze szerokim do obsługi wszelkich punktów przestawczych i przeładunkowych na ścianie wschodniej - "normalne" SM48 to - można by rzec - pochodna wynikająca z zaimportowanej ilości. Kolejną ciekawostkę stanowią numery wybite na tabliczkach firmowych lokomotyw - numeracja pokrywa się z numerami eksploatacyjnymi lokomotyw, ale jest odrębna dla przemysłu i dla PKP.

Użytkownikami briańskich lokomotyw TEM2 są liczne zakłady przemysłowe na terenie całego kraju, jednak prymat wiodą koleje powstałe po podziale PMPPW oraz zakłady będące odbiorcami czy dostawcami ładunków masowych (huty, elektrownie i elektrociepłownie, kopalnie, cementownie).

Naprawy lokomotyw TEM2 wykonywane są w PESA Pojazdy Szynowe Bydgoszcz SA (ex-ZNTK Bydgoszcz) oraz ZNTK Nowy Sącz SA.

 

 

 

 

WSTECZ!

Autorem wszystkich zdjęć jest Jarek D. Stawarz. Wykorzystywanie prezentowanego materiału jest zabronione bez zgody autora.