Niniejsze strony zostały umieszczone na Serwerze Miłośników Transportu Szynowego [SMTS] i nie mają charakteru komercyjnego. Wszelkie prawa autora zastrzeżone. Komercyjne użycie jakichkolwiek składników tych stron będzie uważane za pogwałcenie praw autorskich. Niekomercyjne wykorzystywanie składników tych stron możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody autora. These are non-commercial pages, that have been published on SMTS (Rail Transportation Fans' Server). Any commercial use of any of the pictures or pages' components will be a violation of author's copyrights. Non-commercial use is possible only after author's approval.
(c) 1997-2002, Jarek D. Stawarz
ostatnia aktualizacja: 28.05.2002
[last update: May 28, 2002]
jareks@3net.pl