Poprawki do Sieciowego Rozkładu Jazdy Pociągów PKP 2001/2 - Edycja 2002 r.
 
UWAGA. Strona ta ma charakter nieoficjalny. Autor nie ponosi odpowiedzialności za informacje podawane poniżej. W celu konfrontacji poniższych danych z rzeczywistością należy zwracać się do odpowiednich komórek PKP SA odpowiedzialnych za rozklad jazdy pociągów. Autor nie jest pracownikiem PKP i nie jest odpowiedzialny za informację o rozkładzie jazdy pociągów. Autor prosi o niekierowanie zapytań odnośnie rozkładu jazdy na jego skrzynkę pocztową.

UWAGA - nowy rozkład jazdy pociągów PKP obowiązuje od 6 stycznia do 14 grudnia 2002 roku!

Wszystkie poprawki do rozkładu 2001/2 w części roku 2001 do pobrania w formie archiwum ZIP.

POPRAWKI DO SRJP 2002
ostatnio dorzucone: 26 lipca 2002 r.
1
uzup.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
II wer.
14
uzup.
15 16 17 18 19 20
21
uzup.
22 23 24
uzup.
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43
II wer.
44 45
uzup.
46 47 48 49 50
51 52 53
uzup.
54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82                
   
POPRAWKI CZASOWE
(poniższe daty oznaczają ogłoszenie;
szary kolor oznacza utratę ważności poprawki czasowej
lub uwzględnienie jej jako zmiany do SRJP w poprawkach 'zasadniczych')
30.I.2002 22.II.2002 (RTF) 4.III.2002 3.IV.2002 5.IV.2002
18.VI.2002 02.IV.2002      
   
PLANOWANE ZMIANY
(poniższe daty oznaczają ogłoszenie;
szary kolor oznacza oficjalne wprowadzenie zmiany do poprawek SRJP)
         
         
   
ZAKTUALIZOWANE TABELE SRJP 2002
UWAGI:
1. Aby móc przeglądać tabele zgodnie z intencjami autorów, należy w systemie zainstalować czcionkę srjp.ttf zawierającą znaki specjalne występujące w tabelach Rozkładu Jazdy Pociągów.
2. Przy każdej tabeli podano datę aktualizacji - istotną ze względu na możliwość wystąpienia kolejnych poprawek po terminie jej umieszczenia.
3. Tabele nie zawsze zawierają zmiany dotyczące przewozów przesyłek konduktorskich, wagonów do przewozu niepełnosprawnych, wagonów bagażowych, itp.
tabela autor aktualizacja
424 i 426 Mick 31.03.2002
537 Mick 27.06.2002
463 Mick 02.07.2002
 
  POWRÓT DO STRONY NADRZĘDNEJ