electric freight locomotive ET22

 

ET22-901
ET22-901 w lokomotywowni w Gdyni (04.03.2001).   ET22-901 in Gdynia depot (March 04, 2001).

 

ET22-902
ET22-902 w lokomotywowni Szczecinek (10.03.2001).   ET22-902 in Szczecinek depot (March 10, 2001).

 

ET22-903
ET22-903 w lokomotywowni w Gdyni. Na tym zdjęciu widać wyraźnie trzy odcienie zieleni na boku pudła - rozpoznawczy znak rewizji wykonywanej przez ZNTK Poznań SA (25.12.2001).   ET22-903 in Gdynia depot. Three green tones are clearly recognizable on the body side - very characteristic detail of Poznan overhauling workshop (December 25, 2001).

 

ET22-904
ET22-905
ET22-906
ET22-907
ET22-908
ET22-909

 

ET22-910
ET22-910 z MT Szczecin, za nią ET22-198 z MT Ostrów Wielkopolski oraz puste weglarki, na towarowej Obwodnicy Północnej w Poznaniu-Piątkowie (07.06.1998).   ET22-910 from Szczecin Joint Depot, hauling ET22-198 from Joint Depot Ostrow Wielkopolski and long empty coal-cars set on North Freight Pass in Poznan (June 07, 1998).

 

ET22-911
ET22-912
ET22-913
ET22-914
ET22-915
ET22-916
ET22-917

 

ET22-918
ET22-918 z MT Szczecin, samotnie jedzie poznańską towarową Obwodnicą Północną (01.05.1998).   ET22-918 from Szczecin Joint Depot (ex-Szczecin Port Centralny Depot) passing lonely on a North Freight Pass in Poznan (May 01, 1998).

 

ET22-919
ET22-919 z MT Szczecin, na bocznym torze w lokomotywowni Gdynia Grabówek (25.12.1998).   ET22-919 from Szczecin Joint Depot (ex-Szczecin Port Centralny Depot) waiting in Gdynia Grabowek Depot (December 25, 1998).
ET22-919 wraz z drugim ET22 odjeżdżają z Ostrowa Wielkopolskiego (11.05.2001).   ET22-919 with another ET22 leaving Ostrow Wielkopolski (May 11, 2001).

 

ET22-920
ET22-921

 

ET22-922
ET22-922 gotowy do pracy w lokomotywowni Inowrocław (01.05.2000).   ET22-922 ready to work in Inowroclaw Depot (May 01, 2000).
ET22-922 z pociągiem towarowym w Gdańsku Niegowie (06.10.2000).   ET22-922 with freight in Gdansk Niegowo (October 06, 2000).
ET22-922 w lokomotywowni Gdynia Grabówek (30.12.2000).   ET22-922 in Gdynia Grabowek depot (December 30, 2000).
ET22-922 w lokomotywowni Gdynia Grabówek (07.01.2001).   ET22-922 in Gdynia Grabowek depot (January 07, 2001).

 

ET22-923

 

ET22-924
ET22-924 z MT Bydgoszcz samotnie mijająca Subkowy - małą wieś pod Tczewem. Na wiadukcie - droga krajowa nr 1 (Warszawa-Katowice) (06.12.1998).   ET22-924 from Bydgoszcz Depot, passing lonely Subkowy near Tczew. The pass over the tracks is one of the most important roads in Poland - A7 (Warszawa-Gdansk) (December 06, 1998).
ET22-924 z pociągiem pospiesznym 15103 z Łodzi do Gdyni, mija przystanek Gdańsk Lipce (30.09.2001).   ET22-924 with fast passenger train 15103 from Lodz to Gdynia, passing Gdansk Lipce passenger stop (September 30, 2001).

 

ET22-925
ET22-925 z pociągiem zbiorczym przejeżdża przez stację Gdynia Główna Osobowa (07.11.1998).   ET22-925 from Chojnice Joint Depot (division Zajaczkowo Tczewskie) with mixed-freight passing Gdynia Glowna Osobowa (November 07, 1998).
ET22-925 jako 'luzak' mija Pszczółki (26.03.2000).   ET22-925 alone passing Pszczolki (March 26, 2000).
ET22-925 z pociągiem towarowym w Różynach (16.04.2000).   ET22-925 with a freight train in Rozyny (April 16, 2000).
ET22-925 z cysternami mija Gdańsk Niegowo, jadąc po linii z Pruszcza Gdańskiego do Gdańska Olszynki (02.07.2000).   ET22-925 with oil passing Gdansk Niegowo on the way between Pruszcz Gdanski and Gdansk Olszynka (July 02, 2000).
ET22-925 w lokomotywowni w Zajączkowie Tczewskim (16.04.2001).   ET22-925 in Zajaczkowo Tczewskie depot (April 16, 2001).

 

ET22-926
ET22-927
ET22-928
ET22-929

 

ET22-930
ET22-930 w lokomotywowni w Gdyni (07.12.2001).   ET22-930 in Gdynia depot (December 07, 2001).
ET22-930 mija Cieplewo (11.05.2002).   ET22-930 passing Cieplewo (May 11, 2002).

 

ET22-931
ET22-931 z pociągiem towarowym w Łęczycy, przepuszcza pasażerski pociąg pospieszny z Łodzi do Gdyni (18.05.2000).   ET22-931 with a freight train on a side track in Leczyca, letting the fast passenger train Lodz-Gdynia pass its way first (May 18, 2000).

 

ET22-932
ET22-933

 

ET22-934
ET22-934 z pociągiem towarowym z Płocka w Kutnie (11.05.2000).   ET22-834 with a freight train from Plock in Kutno (May 11, 2000).
ET22-934 wjeżdża do Zajączkowa Tczewskiego od strony północnej (28.07.2000).   ET22-834 entering Zajaczkowo Tczewskie from northern side (July 28, 2000).

 

ET22-935
ET22-936
ET22-937

 

ET22-938
ET22-938 samotnie przejeżdżająca w Gdańsku Świętym Wojciechu (22.02.1998).   ET22-938 passing lonely in Gdansk Swiety Wojciech (February 22, 1998).

 

ET22-939
ET22-939 w wersji zmodernizowanej, mija Pruszcz Gdański z węglowym pociągiem (28.11.1999).   ET22-939 (face-lifted) with heavy coal-train passing Pruszcz Gdanski (November 28, 1999).
ET22-939 w lokomotywowni w Gdyni Grabówku (06.02.2000).   ET22-939 in Gdynia Grabowek Depot (February 06, 2000).
ET22-939 z pociągiem towarowym w Różynach (18.05.2002).   ET22-939 with freight in Rozyny (May 18, 2002).

 

ET22-940

 

ET22-941
ET22-941 w Gdańsku Wrzeszczu (11.01.1998).   ET22-941 passing Gdansk Wrzeszcz (January 11, 1998).
ET22-941 z cysternami przejeżdża przez Kowalewo Pomorskie (26.06.1999).   ET22-941 with fuel-cars passing Kowalewo Pomorskie (June 26, 1999).
ET22-941 luzem na szlaku między p.o. Gdańsk Lipce, a p.o. Gdańsk Orunia (02.07.2001).   ET22-941 between Gdansk Lipce and Gdansk Orunia passenfger stops (July 02, 2001).

 

ET22-942
ET22-942 i druga tej samej serii w lokomotywowni Gdynia Grabówek (26.02.2000).   ET22-942 and the second of the same class in Gdynia Grabowek depot (February 26, 2000).
ET22-942 z towarowym mija Zajączkowo Tczewskie (09.07.2000).   ET22-942 with the freight passing Zajaczkowo Tczewskie (July 09, 2000).
ET22-942 z pociągiem pospiesznym 54102 z Gdyni do Katowic i Łodzi Kaliskiej, tuż przed semaforem wjazdowym stacji towarowej Gdańsk Południe (30.03.2002).   ET22-942 with fast passenger train 54102 from Gdynia to Katowice and Lodz Kaliska, approaching to the entrance semaphore of Gdansk Poludnie freight station (March 30, 2002).

 

ET22-943
ET22-943 z pociągiem towarowym przejeżdża przez Gdynię Główną (21.02.1998).   ET22-943 with a freight train pasing Gdynia Glowna Osobowa (February 21, 1998).
ET22-943 z pociągiem towarowym zbliża się do Gdańska (24.05.2001).   ET22-943 with a freight train coming to City of Gdansk (May 24, 2001).
ET22-943 w Malborku (14.07.2001).   ET22-943 in Malbork (July 14, 2001).
ET22-943 z cysternami w Cieplewie (18.05.2002).   ET22-943 with oil-cars in Cieplewo (May 18, 2002).

 

ET22-944
ET22-944 manewruje w Zajączkowie Tczewskim /ZTC/ (08.10.2000).   ET22-944 switching in Zajaczkowo Tczewskie C-section freight yard (October 08, 2000).

 

ET22-945
ET22-945 z pociągiem towarowym opuszczającym Pruszcz Gdański (04.01.1998).   ET22-945 with a freight train leaving Pruszcz Gdanski (January 04, 1998).

 

ET22-946
ET22-946 w lokomotywowni w Gdyni (20.04.2002).   ET22-946 at Gdynia depot (April 20, 2002).

 

ET22-947
ET22-947 mija samotnie Gdańsk Przymorze (06.02.2000).   ET22-947 passing lonely Gdansk Przymorze (February 06, 2000).

 

ET22-948
ET22-948 w lokomotywowni Gdynia Grabówek (26.12.2000).   ET22-948 in Gdynia Grabowek depot (December 26, 2000).

 

ET22-949
ET22-949 z pociągiem towarowym w Kutnie (18.05.2000).   ET22-949 with a freight train in Kutno (May 18, 2000).
ET22-949 na krótkiej łącznicy pomiędzy stacją Gdańsk Południe, a posterunkiem odgałęźnym Gdańsk Motława Most (03.07.2001).   ET22-949 on a short junction-line between Gdansk Poludnie freight station and Motlawa Most junction point (July 03, 2001).

 

ET22-950