diesel passenger locomotive SP45

 

SP45-001 +1986
SP45-002 +1989
SP45-003 +1988
SP45-004 +1989
SP45-005 >> SU45
SP45-006 >> SU45
SP45-007 +1993
SP45-008 +1976
SP45-009 +1998
SP45-010 >> SU45
SP45-011 >> SU45

 

SP45-012 +1998
SP45-012 z wymontowaną jedną osią, na bocznym torze chojnickiej lokomotywowni (29.11.1997).   SP45-012 with one axle removed on a spare track in Chojnice Depot (November 29, 1997).
SP45-012 w Lokomotywowni Chojnice (29.11.1997).   SP45-012 in Chojnice Depot (November 29, 1997).
SP45-012 przed odnowionym garażem Lok. Chojnice. Niedawno zasypano obrotnicę i ułożono tam tory dolotowe (10.07.1999).   SP45-012 at the renowed garage in Chojnice Depot. Some time ago the turntable had been removed and new track has been put (July 10, 1999).

 

SP45-013 >> SU45

 

SP45-014 +1998
SP45-014 z wymontowanymi środkowymi zestawami kołowymi każdego wózka, na bocznym torze w Lokomotywowni Gdynia Grabówek (27.08.1997).   SP45-014 with removed middle axles from bogies, at the spare track in Gdynia Grabowek Shed (August 27, 1997).

 

SP45-015 +1998
SP45-015 w niebezpiecznym miejscu w lokomotywowni Gdynia Grabówek - placyku, gdzie tnie się palnikiem skasowane z inwentarza pojazdy (15.04.2000).   SP45-015 in the most dangerous place in the whole Gdynia Grabowek depot - a place where all locomotives removed from inventory are flame-cut (April 15, 2000).

 

SP45-016 +1996
SP45-017 >> SU45
SP45-018 >> SU45
SP45-019 >> SU45

 

SP45-020 +1998
SP45-020 na bocznym torze lokomotywowni Gdynia Grabówek (27.08.1997).   SP45-020 at the spare track in Gdynia Grabowek Shed (August 27, 1997).

 

SP45-021 >> SU45
SP45-022 >> SU45
SP45-023 >> SU45
SP45-024 +1998
SP45-025 >> SU45
SP45-026 +1997
SP45-027 >> SU45
SP45-028 >> SU45
SP45-029 +1998
SP45-030 >> SU45
SP45-031 +1984

 

SP45-032 +1998
SP45-032 z pociągiem osobowym na stacji Leszno. Jest to jedna z nielicznych czynnych jeszcze lokomotyw SP45 (12.10.197).   SP45-032 with the passenger train in Leszno. It's one of just few still used SP45-class locomotives (October 12, 1997).

 

SP45-033 +1998
SP45-034 >> SU45
SP45-035 +1996
SP45-036 >> SU45
SP45-037 +1998
SP45-038 >> SU45

 

SP45-039 +1998
SP45-039 wycofany już z eksploatacji w lokomotywowni Leszno (02.05.2000).   SP45-039 withdrawn from the PKP inventory, getting rusty in Leszno depot (May 02, 2000).

 

SP45-040 >> SU45
SP45-041 >> SU45
SP45-042 >> SU45
SP45-043 >> SU45
SP45-044 >> SU45
SP45-045 >> SU45
SP45-046 +1998
SP45-047 +1977
SP45-048 >> SU45
SP45-049 +1998
SP45-050 +1996
SP45-051 >> SU45
SP45-052 >> SU45

 

SP45-053 +1998
SP45-053 dawno już skasowany, wymienił rdzewiejącego 012, stojącego przy nowym garażu w Chojnicach (11.12.1999).   SP45-053 removed from inventory long time ago, replaced number 012 that was standing at the new garage in Chojnice Depot (December 11, 1999).

 

SP45-054 >> SU45
SP45-055 +1998
SP45-056 >> SU45
SP45-057 >> SU45
SP45-058 +1993
SP45-059 +1998
SP45-060 >> SU45
SP45-061 >> SU45
SP45-062 >> SU45
SP45-063 +1998
SP45-064 >> SU45
SP45-065 +1998
SP45-066 >> SU45
SP45-067 >> SU45
SP45-068 +1998
SP45-069 >> SU45
SP45-070 >> SU45
SP45-071 >> SU45
SP45-072 +1998
SP45-073 >> SU45
SP45-074 >> SU45
SP45-075 +1998
SP45-076 +1998
SP45-077 >> SU45
SP45-078 >> SU45
SP45-079 >> SU45
SP45-080 >> SU45
SP45-081 +1995
SP45-082 >> SU45
SP45-083 >> SU45
SP45-084 >> SU45
SP45-085 >> SU45

 

SP45-086 +1999
SP45-086 ciągle na stanie PKP, konkretnie sierpeckiej lokomotywowni. Na zdjęciu w czasie przeglądu w Grudziądzu (26.06.1999).   SP45-086 still on inventory, registered in Sierpc Depot, now on a short review in Grudziadz (June 26, 1999).

 

SP45-087 +1998
SP45-087 oczekuje na pocięcie w grudziądzkiej szopie (26.06.1999).   SP45-087 waiting in Grudziadz, to be scrapped (June 26, 1999).

 

SP45-088 +1998
SP45-089 >> SU45
SP45-090 >> SU45

 

SP45-091 +1998
SP45-091 w lokomotywowni Zbąszynek (19.03.2000).   SP45-091 in Zbaszynek depot (March 19, 2000).

 

SP45-092 >> SU45
SP45-093 +1998
SP45-094 +1986
SP45-095 >> SU45
SP45-096 >> SU45
SP45-097 >> SU45
SP45-098 >> SU45
SP45-099 >> SU45
SP45-100 >> SU45
SP45-101 >> SU45
SP45-102 +1998
SP45-103 +1980

 

SP45-104 +1998
SP45-104 w lokomotywowni Grudziądz (26.06.1999).   SP45-104 removed from PKP inventory, still getting ruined in Grudziadz Depot (June 26, 1999).

 

SP45-105 >> SU45
SP45-106 >> SU45
SP45-107 >> SU45
SP45-108 >> SU45
SP45-109 >> SU45
SP45-110 +1998
SP45-111 >> SU45
SP45-112 >> SU45
SP45-113 >> SU45
SP45-114 >> SU45
SP45-115 >> SU45
SP45-116 >> SU45
SP45-117 >> SU45
SP45-118 >> SU45
SP45-119 >> SU45
SP45-120 >> SU45
SP45-121 >> SU45
SP45-122 >> SU45
SP45-123 >> SU45
SP45-124 >> SU45
SP45-125 >> SU45
SP45-126 >> SU45

 

SP45-127 +1998
SP45-127 na terenie lokomotywowni w Grudziądzu (26.06.1999).   SP45-127 in Grudziadz Depot (June 26, 1999).

 

SP45-128 >> SU45
SP45-129 >> SU45
SP45-130 >> SU45
SP45-131 >> SU45
SP45-132 >> SU45
SP45-133 >> SU45
SP45-134 >> SU45
SP45-135 >> SU45
SP45-136 >> SU45
SP45-137 >> SU45
SP45-138 >> SU45

 

SP45-139 +1999
SP45-139 jest w chwili obecnej jedną z czterech wpisanych jeszcze na stan PKP lokomotyw SP45. Wszystkie cztery stacjonują w Lok. Sierpc, a bieżące przeglądy odbywają się w Lok. Grudziądz. W głębi właśnie na drobnej naprawie kolejne 25% inwentarza tej klasy w postacji SP45-252 (24.04.1999).   SP45-139 is presently one of four of that class on PKP's inventory, and considering SP45-252 standing at the lift on the left side of the picture, in Grudziadz Depot, so 50% of SP45 inventory is on that pic (April 24, 1999).
SP45-139 już w Skansenie - Parowozowni Kościerzyna, cudem uniknęła palnika i stała się kolejnym zabytkiem trakcji spalinowej. Obecnie seria ta formalnie nie istnieje na PKP (20.10.2001).   SP45-139 in Koscierzyna Museum-Depot. The locomotive was just about to be scrapped, but hard effort of some railfans made it preserved. SP45 class is no longer existing on PKP tracks (October 20, 2001).
SP45-139 w Skansenie - Parowozowni Kościerzyna (20.10.2001).   SP45-139 in Koscierzyna Museum-Depot (October 20, 2001).

 

SP45-140 +1998
SP45-140 w lokomotywowni Zbąszynek (19.03.2000).   SP45-140 in Zbaszynek depot (March 19, 2000).