LOKOMOTYWY PKP CARGO
elektryczna lokomotywa pasażerska serii EP07
W ramach modernizacji posiadanego taboru trakcyjnego, w szczególności zaś najpopularniejszej lokomotywy zatrudnianej do pociągów pasażerskich - EU07, od 1995 roku wprowadzono w ramach modernizacji kilka nowinek. W ramach napraw rewizyjnych, średnich i głównych, przebudowano kilkadziesiąt lokomotyw serii EU07, nadając im oznaczenie EP07 (z zachowaniem starych numerów inwentarzowych) - sugerujące charakter modernizacji.
Podstawową zmianą wewnątrz lokomotywy (bo zewnętrznie - oprócz zmiany oznaczenia - lokomotywy EP07 nie wyróżniają się niczym szczególnym od serii EU07) była zmiana stopnia przełożenia przekładni głównej z 79:18 na 76:21. Ta zmiana miała na celu obniżenie prędkości obrotowej silników trakcyjnych, nie zaś podniesienie prędkości konstrukcyjnej. To ostatnie nie jest możliwe w tak prosty sposób w lokomotywach serii EU07, gdyż sposób przeniesienia napędu na zestawy kołowe (wał drążony i sprzęgło) uniemożliwia przekraczanie obecnej konstrukcyjnej prędkości serii EU07, bez zmiany sposobu ułożyskowania i smarowania wału drążonego.
Drugą podstawową zmianą, zastosowaną w poszczególnych egzemplarzach, była wymiana silników trakcyjnych na nowsze, serii LK535, o lepszej klasie izolacji (oznacza to wyższą dopuszczalną temperaturę pracy), co niewątpliwie przyczyni się do większej niezawodności całej serii.
Dokonane zmiany w EU07 nie zmieniają podstawowych parametrów serii, chociaż należy oczekiwać gorszych warunków rozruchu ciężkiego pociągu towarowego przez lokomotywę EP07. Jednakże obecna nadwyżka elektrycznego taboru trakcyjnego i przystosowanego do prowadzenia pociągów towarowych, jak też masowego zatrudnienia serii 07 w ciągnięciu pociągów pasażerskich pozwala na taką przeróbkę bez obaw o braki taborowe.
Od 2001 roku ZNTK Nowy Sącz w ramach pierwszych napraw głównych lokomotyw 303E realizuje ich modernizację do standardu EP07.

Podstawowe dane techniczne:

PATRZ seria EU07, z zastrzeżeniami:

przełożenie przekładni głównej: 76:21
typy silników trakcyjnych: EE-541b
LK535

SMTS

(C) SMTS

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ