LOKOMOTYWY PKP CARGO
 
Niniejsze strony zawierają krótkie zestawienie lokomotyw współcześnie eksploatowanych przez spółkę PKP CARGO (grupa PKP SA). Lista nie obejmuje taboru będącego w posiadaniu Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. (serie ED, EN), trójmiejskiej SKM, warszawskiej WKD, oraz wagonu motorowego SN61 i paru jednostek EN57 - chociaż ten tabor jest wciąż na stanie Cargo (konkretnie - Likwidatora Cargo).
lokomotywy
spalinowe
lokomotywy
elektryczne
SM03 EP03
SM30 EP05
SM31 EU06
SP32 EU07
SM42 EP07
SP42 EP08
SU42 EP09
ST43 EM10
ST44 ET21
SU45 ET22
SU46 ET40
SM48 ET41
  ET42
SMTS

(C) SMTS

Źródła: dostępne źródła pisane, wywiady, informacje półoficjalne i nieoficjalne. W szczególności chciałbym podziękować nieocenionemu towarzystwu z grupy dyskusyjnej pl.misc.kolej za pomoc i wiele cennych uwag.

 

 
POWRÓT DO STRONY NADRZĘDNEJ