LOKOMOTYWY PKP CARGO
elektryczna lokomotywa pasażerska serii EP08
W ramach poszukiwania doraźnych rozwiązań wobec zamierzonego podnoszenia prędkości pociągów ekspresowych na liniach zelektryfikowanych, Centralny Zarząd Trakcji MK i COBiRTK opracowały założenia dostosowania produkowanych wtedy lokomotyw do zwiększonej prędkości konstrukcyjnej. Seria EP08 powstała na bazie udanej konstrukcji brytyjskiej, oznaczonej na PKP jako EU06 (a następnie produkowanej przez wrocławski 'Pafawag' jako seria EU07) i produkowana była we Wrocławiu w latach 1972-1976 w łączniej ilości 15 egzemplarzy. Wstrzymanie produkcji wiązało się z brakiem zapotrzebowania PKP na tego rodzaju tabor, w sytuacji poważnych braków lokomotyw do prowadzenia ciężkich pociągów pasażerskich. zaś 'Pafawag' nie był w stanie zwiększyć produkcję tych ostatnich, produkując równolegle drugą serię. Najważniejszą zmianą w serii EP08 w stosunku do pierwowzoru jest zmiana przełożenia przekładni zębatej z 79:18 na 77:24, co pozwala lokomotywie osiągnąć teoretycznie prędkość 160 km/h, jednakże producent lokomotyw ograniczył ich prędkość do 140 km/h (przy jeżdzie luzem - 110 km/h). Następną poważną zmianą było zastosowanie tocznego ułożyskowania wału drążonego (zamiast stosowanego w serii EU07 - ślizgowego). Tutaj jednak 'Pafawag' nie był konsekwentny i w lokomotywach 002 do 005 zastosował ułożskowanie ślizgowe, które okazało się nieodpowiednie do założonej prędkości konstrukcyjnej. Lokomotywy te po krótkim czasie przemianowano na serię EU07, nadając im numery od 241 do 244. Do innych zmian konstrukcyjnych względem wzorcowej serii zaliczyć należy: zastosowanie nowych silników trakcyjnych EE541c (lepsza klasa izolacji), wprowadzenie szyb klejonych wielowarstwowych o grubości 14 mm z napyloną warstwą grzejną (złoty odblask szyby), wprowadzenie nowych pneumatycznych wycieraczek szyb czołowych i wreszcie nowe osłony otworów rewizyjnych przetwornic, które w toku eksploatacji okazały się wadą (trudności z założeniem opaski na korpus przetwornic w warunkach zabudowy w lokomotywie). Podobno owe osłony były modernizacją zatwierdzoną oficjalnie przez CBK.
W serii EP08 nie wyeliminowano podstawowych wad lokomotyw typu EU06/07, do których należą: zbyt ciasne rozmieszczenie maszyn pomocniczych (zły dostęp), niewygodne stanowisko maszynisty, złe rozmieszczenie pomostów na czołownicy, brak pomostów dachowych po jednej stronie pantografów oraz częste luzowanie zamocowania silników w ramach wózków (w lokomotywach EP08 i EU06/07 silniki są całkowicie odsprężynowane i nie opierają się na osi zestawu kołowego).
Obecnie na stanie PKP Cargo znajduje się 9 lokomotyw serii EP08, które nie wydają się być specjalnie potrzebne względem serii 07, a wynika to z praktycznie jednego miejsca ich wykorzystania - odcinku Wrocław-Leszno, gdzie obowiązuje prędkość szlakowa 140 km/h (z licznymi ograniczeniami, stąd od 2001 roku również tam zrezygnowano z zatrudniania tych lokomotyw). Od czasu modernizacji magistrali Terespol-Kunowice do prędkości 160 km/h, również tam lokomotywy EP08 są za wolne, podczas gdy na magistralach o prędkości szlakowej 120 km/h, posiadany park lokomotyw EU06/07 wydaje się być wystarczający.

Podstawowe dane techniczne:

długość ze zderzakami: 15 940 mm
masa w stanie służbowym: 80 000 kg
średnica kół: 1 250 mm
prędkość konstrukcyjna: 140 km/h
układ osi: Bo'Bo'
moc godzinna lokomotywy: 2 080 kW
moc ciągła lokomotywy: 2 000 kW
maksymalna siła posiągowa: 25 T
napięcie rozrządu: 110 V=
system hamulca: Oerlikon
nacisk osi na szyny: 20 T

SMTS

(C) SMTS

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ