LOKOMOTYWY PKP CARGO
spalinowa lokomotywa pasażerska serii SP42
Program modernizacji obsługi trakcyjnej na PKP zakładał wycofanie parowozów z pracy liniowej do końca lat siedemdziesiątych. ABy temu podołać, konieczne było pilne opracowanie i wdrożenie do produkcji pasażerskiej lokomotywy spalinowej (ruch towarowy miał być powierzony seriom ST43 i ST44, natomiast w trakcji elektrycznej pracę przewozową zagwarantować miały EU07 i ET22). Pociągi dalekobieżne miały zostać przejęte przez lokomotywy SP45, które na PKP zaczęły się pojawiać w 1970 roku, natomiast do rozwiązania pozostawała kwestia lokalnych pociągów pasażerskich, do tej pory obsługiwanych kilkunastoma seriami lokomotyw parowych.
W 1970 roku opracowano w chrzanowskim "Fabloku" modernizację lokomotywy 6D, zakładającą montaż w krótszym przedziale maszynowym automatycznego wysokosprawnego (80%) kotła parowego WB5 produkcji Zakładów Przemysłowych w Brzegu, wraz z instalacją dodatkowego komina na dachu lokomotywy.
Pierwsze egzemplarze SP42 trafiły w 1970 roku do lokomotywowni Wrocław Główny, a następne do Trzebini Sierszy, Oleśnicy i Legnicy. Ogółem do 1979 roku na PKP dostarczono 269 lokomotyw SP42.
Ambitny plan modernizacji trakcji nie został zrealizowany - parowozy ostatecznie zakończyły planową służbę dopiero w połowie lat 90-tych XX wieku, stanowiąc pod tym względem kuriozum na skalę światową. Natomiast lokomotywy SP42 stanowią obecnie jedyną serię pojazdów trakcji spalinowej, posiadającą ogrzewanie parowe wagonów pasażerskich (po ostatecznej likwidacji serii SP45 w 1999 roku). Brak środków finansowych zmusił PKP do zaprzestania modernizacji serii SP42 na ogrzewanie elektryczne i ponowne skierowanie do napraw rewizyjnych kilkunastu egzemplarzy tej serii w 2001 roku.

Podstawowe dane techniczne:
patrz seria SM42, z zastrzeżeniami:

kocioł parowy: WB-5
zapas wody kotła: 2060 l
masa w stanie służbowym: 69,3 t
SMTS

(C) SMTS

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ